ether

Akıllı Kontratlar

Akıllı kontratlar, işlemlerin, anlaşmaların veya uygulamaların doğrudan kod satırlarına yazılarak kendi kendini yürüten sözleşmelerdir. Bu kodlar, merkezi olmayan bir Blockchain ağı üzerinde bulunur. Akıllı kontratlar iş süreçlerini izlenebilir ve geri döndürülemez hale getirirler. Akıllı kontratlar, dijital iş hayatının çeşitli alanlarında yer almaktadır. Örneğin, finansal işlemlerde kullanılabilirler. Ödeme süreçleri, kredi verme, sigorta poliçeleri gibi birçok finansal […]
Read More