Akıllı Kontrat Denetleme Hizmetleri (Audit)

Akıllı kontratlar; işlemlerin, anlaşmaların veya uygulamaların doğrudan kod satırlarına yazılmasıyla kendi kendini yürüten sözleşmelerdir diyebiliriz. Buradaki kodlar, anlaşmalar veya uygulamalar merkezi olmayan bir Blockchain ağı üzerinde bulunmaktadırlar.
Akıllı kontrat denetleme hizmeti, bir projenin akıllı sözleşmelerini inceler ve bunlar aracılığıyla yatırılan paraları korumak için gereklidir. Akıllı kontrat denetleme hizmeti, geliştiricilerin yardımıyla akıllı sözleşmeleri dağıtmadan önce güvenlik açıklarını ve kusurları hızlı bir şekilde belirleyebilmeleri için akıllı kontratın kodunu incelemeye odaklanır. Akıllı kontratların güvenlik açıklıklarından dolayı tüm sözleşmeyi ve ilgili varlıkları kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bu risklerin ortadan kaldırılması “denetleme” hizmeti ile olur.