Online Arabulucu

Online Arabulucu

Bu yazılım Arabulucular için hazırlanan, arabuluculuk sürecini taraflar bir araya gelmeksizin otomatik yönetebilen, web tabanlı bir uygulama. Bir doküman yönetim sistemi üstüne kurulan yazılım, iş akışı yönetimi, dokümanların otomatik oluşturulması, elektronik imza, ve online konferans gibi özelliklere sahip. Özellikle pandemi sürecinde faaliyetlerin durması, veya yavaşlaması gibi problemlere çözüm sağlayabiliyor.